NHỮNG KẺ CHỈ SÁNG NỬA CON MẮT

Nguyễn Bá Chổi

“Chỉ có Đảng Cộng Sản mới có Đổi Mới”. Đó là nguyên văn lời ngài cựu TBT Đỗ Mười ca ngợi sự nghiệp bỏ của chạy lấy người, tức chạy làng cách làm ăn tập thể Xã Hội Chủ Nghĩa sau mấy chục năm (32 năm cho Miền Bắc, 11 năm cho Miền Nam) đã khiến cả nước rủ rượi ngắc ngư ngáp ngáp, để làm cái công việc gọi là “Đổi Mới” mà thực chất là Đổi Cũ tức chạy theo Kinh Tế Thị Trường mà Miền Nam từng áp dụng trước ngày 30/4/1975. Đọc tiếp »

Advertisements