Một Hủ Mắm Thúi tại Huyện Vĩnh Cữu, tỉnh Đồng Nai.

Dân Oan Thị trấn Vĩnh An.

Lá đơn này tố cáo những con rận con rệp trong tấm chăn Huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai. Một chánh quyền tiêu biểu sự thống trị của đảng cộng sản VN: phong kiến pha trộn thực dân.  Kính mời quý bạn đọc theo dõi chuyện dài ở Huyện, “Tân Cường Hào Ác Bá Nông Thôn”.
Đọc tiếp »

Advertisements