Kẻ Sỹ và cuộc giải trừ Cộng sản

Bảo Giang Có mt điu rt l, đến nay vn còn nhiu người chưa bước ra khi cái v c n c. Khi thy bước chân ca nhng người tr vng chi vươn lên vì tương lai ca đt nước, h như th ơ, không hay, không biết, ri nhm mt bo là: Đt nước thi tang thương, dân tình khn kh như nô l, nhưng tìm không ra k s? Đã thế, khi bước ra khi nhà lại không biết làm cách nào đ có th tránh mt được bọn Ngy Diên” là những đng viên CS tráo tr và bt lương. Chúng nhiều như bi trên đường.!
 
Tôi cho rng, cái quan nim này là không chnh. Nó hoàn toàn sai na đu và ch đúng na phn sau. Đành rng, ngày nay trong bước đường tranh đu cho quê hương, chưa h có nhng “đi  trí thc, ông quan to, chc ln, quyn hành lm, bng lc nhiu, dn thân, b mũ t quan, v vi dân, tranh đu cho đt nước như nhng Phan dình Phùng,  Nguyn thái Hc,  th khoa Huân và gn đây là C Ngô đình Dim đã rũ áo, b chc quan trưởng b li khi mi 31 tui vì lý do: li chc v này, qu nhiên là mt trò h đau kh .

Nhưng không vì thế mà thiếu k s vì dân vì nước. Trái li, k s luôn hin din trong bước đi ca dân tc. Có chăng là chúng ta n c, hp hòi, đôi khi là ích k đ không nhìn ra nhng hy sinh ca h trước vn nước điêu linh mà thôi.

 
Dĩ nhiên, chng ai n trách ai trong cái nhìn th đng bi quan y. Nhưng đã đến lúc mi người phi thay đi cách nhìn tiêu cc này. Bi vì, cái quan nim hp hòi, n c y, xem ra là không còn hp thi na. Nó không còn hp thi vì k s không cần phi là ông quan to, quyn nhn b quan v n. Trái lại, chính cái s khí ca mt con ngưòi dám đng thng và nói lên li công lý trước mt bo quyn! Chính ngườì dám hy sinh c s nghiêp, tương lai đang có ca mình vì lý tưởng ca đng bào. Đó mi chính là tinh thn ca k s. H sng trong s sng ca dân. Và chết vì s sng ca đng bào mình. Nói cách khác, họ là người dám sống và chết cho lý tưởng Tự Do, Độc Lập của dân tộc mình.
Dĩ nhiên, mu người lý tưởng này xem ra không th có trong lòng chế đ cng sn. Nghĩa là không th có ông cán to, quyn ln dám b đa v. danh vng. đ quay tr v vi đng bào, đ đu tranh cho mt Vit Nam Đc Lp, T Do, Công Lý và Nhân Quyn (ít nhất cho đến hôm nay). Cũng chng có mt Ngô Quyn trong hàng quân này đng dy chém nhng Kiu công Tin, pht c dit Hán đ đòi li Hoàng Sa, Trường Sa, Nam Quan, Lão Sơn, Bn Gicđem li thái bình m no cho dân cho nước. Trái li, đó ch có nhng lp rui trâu, ch có by đa bám vào đng, vào chế đ, rúc ri máu xương người dân đ tìm sng riêng mà thôi.
Xem ra, h sng và chết như thế cũng không có gì l. Bi vì, cng sn sau sáu mươi năm đã xây đng được mt đế chế đng quyn đc tr, ngi trên đt nước, trên lut pháp, trên công quyn. Nên tt c nhng thành phn nhân s do CS đào to, t trí thc (có lẽ không nên gọi họ là trí thức, vì trí thức thì phải hiểu nghĩa vì dân trí, không phục vụ nô lệ) nên gọi là có học thì đúng hơn, đến chuyên viên các ngành, các cấp rồi thợ thuyền, công nhân… ch biết phc dch mt cách nô l cho đng quyn đ được hưởng bng lc, quyn li. Ngoài ra, không h biết đến công quyn, luân lý, đo nghĩa và phúc li ca dân nước là gì.
Như thế, đó chlà mt tp hp bao cp đng sàng, ging như mt công c là cái ng cng vô tri vô giác đ chuyn nước thi. Nó chy theo hàng ngang, hàng dc. Ph kín t trên xung dưới. T trung ương xung ti tn thôn xóm, làng xã, phường khóm. Chui lun vào trong tt c mi cơ s công cng, ngoài xã hi cho đến hc đường, không nơi nào không có. Đc bit, đan kín trong hàng ngũ quân đi, công an. đó, CS dùng nhng m t quân đi nhân dân, công an nhân dân đ che khut mt phương cách đào luyn, biến nhng người trong biên chế này thành mt tp th tuyt đi trung thành vi di trá, vi vô đo ca đng. Sn sàng bán nước, tàn xát chính đng bào ca mình theo lnh ca mu quc Trung cng như HCM, PVĐ, TC, LD đến NVL, ĐM, LKP, LĐA, NĐM và nay là Trng, Sang, Hùng, Dũng hay Phúc Quang, Ngân… đã làm.  Rồi tiếp đến là nhng k tranh công đang xếp theo th t ch thi. Hỏi xem, với những quan cán như thế, tìm đâu ra nhng Ngô Quyn, Lê Lợi, Trần hưng Đạo, Ngô đình Dim?
Trước mt, rõ ràng là mt tht vng ghê gm. Tuy nhiên, vn nước s không mãi đi theo cái nhìn bi quan y.  Đt nước này không th mãi l thuc vào nhng thành phn “đng s gía áo túi cơm, vô tri giác này. Trái li, tương lai là trong tay người dân, nhng ngưòi áo vi, nhng k s sng chết vì tin đ ca đt nước. Theo đó, nhng  rào cn, nhng ng cng kia sm mun cũng b phá v, đào thi. Có còn li, ch là mt khi kiêu hùng Vit Nam, vĩnh vin không bao gi chp nhn làm nô l cho CS, cho ngoi bang. Dù cái ngoi bang y là Tu hay là Tây!
Tht vy, nếu gii được gi là s phu, trí thc hôm nay ch là nhng chuyên viên nô dch cho h thng đng cng và hoàn toàn im lng, ăn no, ng yên trước nhng kh đau ca người dân, trước nhng cnh b Tàu răn đe, xâm ln cõi b. Hay gi làm ngơ trước cnh ngoi bang giành git thuê bao, mua đt đai, b bin trong ni đa Viêt Nam do chính nhà nước mà h đang phc v v đường, to ra, thì gii tr xem ra li là nhng tinh hoa, là sc sng, đem li ngun an i, nim tin và sc sng vào tương lai cho dân tc Vit.
Đến nay, tuy chưa có ngày hi ln ca nhng người tr đi vì quê hương. Nhưng bóng dáng ca h đã luôn có mt trong nhng s kin cn đến mt tiếng nói tr dit gian di. Nơi h đã luôn có nhng tiếng kèn loa, trng dc như Nguyn văn Đài, Lê th Công Nhân, Duy Thc, Công Đnh, Minh Hnh, Phong Tn, Vit Khang, Nguyn quc Quân, Nguyên Kha, Phương Uyên, hay 14 kit s Vinh, và còn nhiu na. Hào khí ca nhng ngưòi tr này đã to thành mt ngun sng rn ràng và đáng t hào cho đt nước. Hơn thế, t đim phát xut ban đu y, nhng thế h tr Vit Nam ngày mt trưởng thành trong ý thc nhân bn. H đi và sng vì sc sng Đc Lp ca t quc. Đi và tranh đấu cho s T Do, Nhân Quyn, Công Lý cho đng bào ca mình. Họ đi và truyn đi nhng tiếng nói ca s tht. Từ đó cho thấy,  chính lòng hăng say, qu quyết vì quê hươg, vì đng bào ca h là hình nh nhng k s ca thi đi, là nhng tiếng nói to nên nghip c cho quê hương mai sau.
Nói thế, không có nghĩa là chúng ta ph nhn tinh thn k s trong các cuộc đấu tranh vì dân tộc. Trái li, tất cả vn như mt tm gương còn ngàn đi soi sáng cho tui tr noi theo. Noi theo trong tinh thn phc v dân tc. Nh h mà nhng lp ngưòi tr hôm nay vng chãi hơn, bn gan hơn. Nếu như không mun nói là can trường hơn, dũng mãnh hơn trong s nghip cu quê hương thoát nn cng sn, thoát khi bàn tay xâm lược t bc phương.
Tht vy, h được sinh ra vào thi hu chiến, trong hoàn cnh đt nước còn đy dy nhng tang thương, nhng đ v. Nhng đ v, tưởng rng mau qua. Kết qu, đã không th hàn gn sau chiến tranh. Trái li, vết thương y mi lúc mt làm cho hình nh Vit Nam tr nên ti t hơn. Và nhân bn đo lý Vit Nam dưới s thng tr ca CS mi ngày mt thêm suy đi, ln bi. T đó, cuc sinh hot ca xã hi đã to ra hai hướng đi đi nghch nhau gia nhà cm quyn và dân chúng. Mt bên đi theo đường gian trá ca đng đ hôi ca, chiếm công. Mt bên thì lng l chán nn, buông xuôi, chng còn thiết tha gì đến tương lai của đất nước.
Chuyn nhà nước cng sn to ra hai hướng đi nghch chiu nhau trong xã hi Vit Nam, và làm cho nn đo lý, nhân bn ca xã hi Vit Nam b phá sn không có gì l, khó hiu. Trái lại, t sáu, by mươi năm trước, cng sn đã ch trương giáo hóa ngưòi dân, đc bit là các đoàn đng viên ca h bng s di trá, bá đo qua nhng cái loa r xét đu đường, xó ch và tin đn. Người dân hu như không có bt c mt ngun thông tin nào khác đ mà xo sánh xem nhng li tuyên truyn kia là gian trá hay đng đn. Sut mt quãng đường dài ca đi người, người dân, đoàn đng viên CS ch được nghe tuyên truyn v đo đc H chí Minh, mà không h hay biết cái đo đc y là đo đc gì. Nó t tế hay là vô đo bt nhân? Chỉ biết nghe, nghe mãi v cái bánh v ca HCM nên nhiu người lm tưởng đó là nhng s tht. T hơn, có nhiu k còn điên cung đng ra bo v nhng gian trá bt lương y bng cách này hay cách khác.
Từ đó cho thấy, nếu như không có nhng thông tin đin toán hin đi và nhanh chóng t hi ngoi, t các bloggers ( không phi là ca nhà nước) t nhng tm lòng trong sáng ca nhng người tr vì đt nước truyn đi, hn nhiên là người dân vn chng biết gì v nhng h thng bp bm này ca CS. Tệ hơn, còn cho điều chúng tuyên truyền là đúng.  May mắn thay, vi trào lưu thông tin m rng ca cá nhân, bloggers, không có mt gian trá, tồi bại, tàn ác nào ca H chí Minh ca Trường Chinh, Lê Dun ca tp đoàn cng sn đã làm trên đt nước Vit Nam trong 80 năm qua mà người dân không biết đến. Không có mt hip ước, hip thương, công hàm bán nước, hay khế ươc nhượng bin, nhượng đt cho ngoi bang do tp th này thc hin, mà ngưòi dân không hay. T đó, du chưa nói ra, người dân đã lên án nhng hành đng ti bi này. Chng mt ai còn mun chúng tn ti trên phn đt này. Nếu h chưa đng lot đng dy và Chôn Nó Đi là vì thi cơ chưa ti mà thôi.
Theo đó, nếu đem so vi người đi trước, xem ra bước đi ca nhng bn tr hôm nay khó khăn hơn xưa gp bi phn. Trước hết, nhng người trí thc, nhng ông quan to, chc quyn ln xưa kia luôn được đào to trong mt nn giáo dc nhân bn, trng l nghĩa, đo lý, đ biết tôn trng nhân qun xã hi khi ra phc v. H không h b giáo dc trong gian di đ phc v cho gian di và bt lương. Nên khi h b mũ áo t quan, vì gp thi vua quan bc nhược, khiếp đm vì sc mnh ca ngoi bang. H vn ung dung t ti trong cuc sng. Nếp nhà, danh d ca h không th b cường quyn bôi nh, ln áp. Nói trng ra là, có t quan như c Ngô đình Dim, Phan đình Phùng thì thc dân Pháp và triu đình ca An Nam cũng không th bt, kết án, b tù hay th tiêu h.
Nhưng nay, dưói chế đ ưu vit Vit cng ca H chí Minh, xem ra chuyn luân lý y đã hoàn toàn b đo ngược, không có ch đng.  Qúy c Ngô đình Dim, Phan đình Phùng nếu là cán nhn ca chế đ, dám công khai ci b mũ áo, chng li chúng gia chn công đường thì có khi chng v đến nhà. Hoc ga, có v đến nhà thì cũng không ng qua đêm, ( Bí thư Nguyễn văn Bách có thể là một thí dụ?). y là chưa k đến viêc người thân ca h cũng đu b v lây! Ch riêng v đim này, xem ra bước đi ca tui tr Vit Nam ngày nay đã là rt khó khăn, đy nhng gian nan, trc tr.
Trước hết, khi nói lên li Công Lý, đòi nhà nước tôn trng Nhân Quyn ca người dân là nhà tù và đòn thù ca cng sn sn sàng p xung trên bn thân h bt c lúc nào. Kế đến là phi đi din vi cuc sng b rình rp tng gi tng phút. Bước ra đường là tng by đàn gi là công an, nghip v, k c nhóm gi là dân phòng theo đuôi. Thành phn này có th t ý cn người đ tranh công trưóc khi ch nuôi ra lnh! Khi v nhà thì lng l, tay m khóa ca mà đôi mt không ngng dòm chng bên phi, bên trái, bi rm bên hè, xem by quái thú có ln khut rình np đâu đây không?  Ri khi lên giường, đèn va tt là nhng lo s p đến. Gic ng đôi khi vì mt mi hơn là mt khong thi gian đ ngh ngơi. Đã thế, h còn phi đi din vi cuc sng cô đơn. Cô đơn khi trong nhà tù. Cô đơn ti nơi làm viêc, trong hc đường, hay ngoài xã hi.
y là chưa k đến nhng trò chơi áp lc đn mt, ném bùn t các cơ s truyn thông ca nhà nước CS. Chúng buc cơ quan, công s, hc đường, nơi h đang sinh hot, làm vic vi, phát cho h tm giy thôi vic, đui h như trường hp ca Nguyn đc Kiên, Nguyn phương Uyên. Hoc gi, nhng người như Nguyn văn Đài, Lê th Công Nhân, Lê Công Đnh  sau khi b nhà nước bc hi bng nhng bn án chng phá và âm mưu lt đ chính quyn là c đi (nếu chúng còn tn tài) thì khó có cơ hi kiếm được công ăn vic làm hp vi kh năng, tri thc ca h!
Vi trăm nghìn thit thòi cho bn thân như thế, mà h vn đi. Vn hiên ngang mãnh lit tranh du cho T Do, cho Công Lý cho Đc Lp ca T Quc. Vn quyết tâm tranh đu, ngõ hu đem li cho đng bào mt cuc sng tt đp hơn. Vn tiếp tc lên án cái bo quyn ca cng sn. Vẫn công khai đưa ra nhng nhn đnh, đưa ra nhng đáp s như ch dn trước v s kết liu cho s phn ca tp đoàn CS phi đến là:
–          H xut phát t mt cái văn hoá thp kém, dùng mt phương pháp đu tranh hoàn toàn phi nhân đo, phi nhân bn, là chuyên chính, bo lc, vô sn đ đàn áp, đ trn áp con người vi mt mc tiêu hoàn toàn phi đo lý, vô chính tr và có th nói là phi pháp na (Lê th Công Nhân)
 
–          Phn Nguyn Phương Uyên, như mt quan toà lm lit, dõng dc, dt khoát khi công b bn án kết liu cho cái chế đ và tp đoàn CS là: Đng cng sn đi chết đi. Tàu kha cút khi bin đông!
 
–          Trong khi đó, Vit Khang như k trên, nhẹ nhàng lịch thiệp hi thng nhng tên cng sn bán nước hi dân là:  Xin hi, anh là ai, anh đâu sao li ngăn bước tôi chng gic Tàu ngoi xâm Dân tc anh đâu, sao đang tâm làm tay sai cho Tàu…”
 
Tôi không cho đây là nhng li h mt xát, ph báng t chc đng và nhà nước cng sn. Nhưng là nhng nhn đnh, nhng kết lun vng chc đ cho mi ngưòi nhìn rõ b mt tht ca tp th gian di cng sn. Không phi biết đ xa lánh, yên lng. Nhưng là cùng nhau, chung tay đào thi CS ra khi xã hi Việt Nam. Ri cùng nhau khơi dy nim tin và sc sng cho mi ngưòi bước vào tương lai bằng một hướng đi nhân bản cho dân tộc mình. Bi vì, khi xã hi đã được gii phóng, thoát khi mi gian di ca cng sn, nó cũng đng thi gii phóng xã hi ra khi nhiu tai ha do s gian di gây ra. Đc bit là cu xã hội ra khỏi cơn khủng hoảng của tội ác do cộng sản đã đem vào đất nước này. Chúng đã đem vào đây hai loại tội ác lớn: Đó là hình tượng cá nhân của HCM và những tội phạm đại gian ác của y:
1.      Tội phản bội tổ quốc:
H chí Minh ngay t năm 1919 đã biết đánh tráo công sc ca nhng trí thc Vit Nam như các c Phan chu Trinh, Phan văn Trường, T thu Thâu và Nguyn an Ninh làm ca riêng mình. Khi v Vit Nam (nếu HCM thực là Nguyễn tất Thành)  thì gii phóng chưa thy đâu,  Y đã t chc cuc tng đu t trên toàn đt bc theo khuôn mu và xếp đt ca hai viên c vn Trung cng đ giết hi hơn 270000 ngàn ngưòi Vit Nam. Và làm ly tán hàng triu gia đnh khác vi mc đích to ra s hãi trin miên trong dân chúng đ nm quyn lc. y là chưa k vic gây ra cuc chiến sau 1954 ti min nam, đưa đến cái chết ca hơn 3 triu con dân Vit Nam và đy c nước vào đường kh đáy điêu linh, làm nô l cho cng sn, phc dch, nô l, xin làm chư hu cho Trung cng hôm nay.
2.     Tàn phá gia cang:
Vi cha m, mt đi Y không đt cho h được mt nén nhang gi là đn ơn nghĩa sinh thành? Ch đo hiếu ca con người đâu? Chuyn v con. Y không có v chính thc trên giy t. Nhưng thc tế li sng v chng vi mt thiếu n chưa đ mười tám tui là Nông th Xuân. Ri sau khi Nông th Xuân sinh con thì chính Y là ngưòi lnh cho Trn quc Hoàn xiết c Xuân và quăng xác ra đường, ga làm mt tai nn giao thông. Vy là đo nghĩa ư?  Loài thú cũng không cn xé bn tình mình như thế! Mt k vô gia đình, vô t quc t bn cht và tàn đc vi đng bào như thế mà đáng được coi là gương mu đo đc đ buc ngưòi khác phi noi theo ư?
Kết quả, t nn văn hóa vô đo và li tuyên truyn thô bo bt lương y, CS đã đy nhiu tng lp tui tr Vit Nam vào đường cùng, không li thoát, không tương lai. Trước mt h ch là mt cuc xát pht, tranh đot, cy thế lc, bao che cho nhau vì  tm th đoàn, th đng đ có ch ngi tt, bát cơm tt, cuc sng ph phê trong quyn lc. T mt tên cán nh nht xóm thôn, phường khóm đã có đ uy quyn, mun nng được nng, mun mưa có mưa. T tin ra lut, hành lut và mc tình cho xã hi rên xiết trong thng kh. Kết qu, phn nh t nn văn hóa và đo đc vô gia đình, vô t quc ca H chí Minh sau khi được áp dng vào xã hi là. Lp tr khi ln lên, tương lai thì không có, li thoát cũng không. Cuc sng là mt s khng hong t cơm ăn cho đến vic làm. Đã thế, luân lý đo đc nn tng ca xã hi b phá sn, nên càng ngày càng có nhiu k phm vào ti đi ác, giết cha giết m, giết v giết con, giết bng hu thân nhân theo gương HCM.
Khi thy ha, Cng sn cha cháy, đem ra x vi nhng bn án t hình thì phng có ích li gì? Có làm cho các ti phm gim bt hay không? Hãy m thng kê ra xem thế nào? Hình như càng ngày càng có nhiu ti ác nghiêm trng xut phát t tui thanh thiếu niên. Tr có th tng cho nhau con dao mã tâu ca HCM ch vì mt cái nhìn, mt câu nói thách, hay vì năm, ba chc ngàn bc, (vài đng đô la).  Ti sao thế?  Ti vì h không được giáo hóa theo nhân bn thin. Họ được giáo hóa theo gương HCM. Từ đó, con người không còn lý tưởng sng. Họ chỉ tìm cuc sng qua cung cách hưởng th, vi vã. Kết quả, tội ác là kẻ dẫn đường. Ti cho h mà cũng là thm ha cho đt nước!
Theo đó, nhng li l ca nhng ngưòi tr hôm nay, đin hình là ca Công Nhân, Phương  Uyên, Vit Khang…  phi đưọc trân trng như mt cuc vn đng ln đ kết liu, đ gii tr gian trá ra khi xã hi. Vic vn đng này, trước hết nh hưởng trc tiếp đến môi trường sng. Giúp cho con ngưòi nhìn ra được l sng khi sng, và sng vi nhân phm cách ca mình. Mt khi tui tr nhìn ra được tương lai của đt nước, ca dân tc thì h cũng nhìn ra được tương lai ca chính mình. Khi đó, con ngưòi được đi x mt cách công bng, bình đng. Cuc sng không còn nm trong hay l thuc vào tm th đoàn, th đng cùa CS thì vic t phát trin nhân cách và đi sng cũng s đi thay, thăng hoa. T đó, vic phm nhng ti đi ác theo gương H chí Minh, t nhiên s gim và đi đến trit tiêu. Trit tiêu t giáo hóa hơn là hình pht (du hình pht cũng rt cn đ răn đe) nh đó đi sng luân lý và đo đc ca xã hi được bo đm. Rồi an toàn của Xã hội giúp mi người có thêm nhiu phương tin đ t chc và mưu cu phúc li cho cuc sng ca riêng mình.
Đó chính là ch đích ln nht, vng nht và cao c nht mà tôi tin rng nhng người tr hôm nay đang mang trong người khi h đương đu vi cuc chiến truyn thông di trá ca cng sn. Đây không ch là cuc đi đu, thách thc gia nhng đôi tay trng vi hàng triu triu súng đn bo lc ca cng sn. Nhưng là cuc đi đu gia nhng tâm hn trong sáng vì đt nước vì đng bào vi nhng con thung lung b tin cng sn. Gia s tht, Công Lý vi gian di. Nói cách khác, đây còn là mt chiến lược lâu dài nhm ty xóa mi hình nh gi to, gian trá ca H chí Minh ra khi xã hi. Rõ ràng, đây không phi là công vic ca mt vài người và làm trong vài ba na tháng, Nhưng là ca mi người cùng n lc trong vài ba thế h mi kh dĩ hoàn tt.
 Như thế, nếu bước đi ca h hôm nay ch là cuc khi đu. L nào người Vit Nam mun có mt đt nưóc Đc Lp, đó, chúng ta được T Do, Bình Đng đ xây dng đi sng và phúc li riêng. đó, Công Lý, Nhân Quyn được bo đm và tôn trng, li th ơ không tiếp tay, không dn bước theo nhng bước khi đu ca tui tr hôm nay hay sao?  Tôi tin rng, đã đến lúc mi người phi thay đi tư duy và hành đng ca mình đ bt kp nhp đi ca nhng người tr vì đt nước hơn là ngi ch sung rng.
Cách riêng, vi các bn tr, tôi thành tht mun nói rng: Các bn là những bó đuốc trên con đường tranh đu cho Công Lý, cho Nhân Quyn ca dân tc. Đường các bn đi, v trí các bn đng trên c nhng t chc chính tr, đng phài. Đc bit, các bn đng hn trên mt đnh cao nhân bn, hoàn toàn khác bit và đi nghch vi tp th bá đo cng sn. Vì đó là mt tp th mà chính Mark, cha đ ca thuyết cng sn đã nhìn thy và đnh nghĩa v nhng “đng chí” ca Y như sau  ch có loài thú mi ngonh mt quay đi trước nhng thng kh ca đng loi”.
 
Qu tht, không có một định nghĩa nào về tổ chức và v các đng viên Vit cng hay hơn đnh nghĩa của Mark. Bi vì các đng viên Cng sn không nhng ch đáp ng trn vn đnh nghĩa ca Mark, mà còn đi xa hơn thế. Chúng không ch ngonh mt trước nhng ni thng kh ca đng loi, nhưng còn quay li cn xé, nut tươi đng loi, trong đó có c cha m, anh em, thân nhân và bng hu ca chúng. Quả khó tin đó là những con người!
 
 
Hi các bn tr Vit Nam! Đng bao gi trông ch cng sn đi thay, vì bn cht ca cng sn là gian trá và to ra gian trá. Cng sn s mãi mãi là gian trá. S thay đi ca CS nếu có, thì nó ch đi t gian trá này sang mt gian trá khác mà thôi. Cng sn cũng s không bao gi có th nhân danh gian di đ tr gian di. Nghĩa là, người ta không th ly danh nghĩa ca Qy đ mà tr qy. Trái li, ch có s tht mi có th dit tr được gian trá.
Nay các bn đã đi vì Công Lý. Đã hành x như nhng chính nhân trng Nhân Quyn. C đt nước này đang trông ch vào s tri vượt ca các bn. Tôi tin rng, nn Đc Lp thnh tr ca dt nước. S hnh phúc trong T Do, Công Lý ca đng bào đang trông ch vào nhng bước đi can trường và qung đi ca tuổi trẻ hôm nay.
 
Bảo Giang
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s