MỘT SỐ THÔNG TIN CẦN ĐƯỢC BẠCH HÓA VỀ NHÀ, ĐẤT, TÀI SẢN VÀ TIỀN CỦA ÔNG PHẠM SĨ QUÝ-GĐ SỞ TN-MT YÊN BÁI

Dao Pham Viet(facebook)
Kết quả hình ảnh cho Phạm Sỹ quý


Cục Phòng chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ đã chính thức có quyết định vào thanh tra về những thông tin liên quan tới tài sản, biệt phủ của ông Phạm Sĩ Quý-GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái.

Qua thông tin báo chí lấy từ nguồn Sở TN-MT và do ông Phạm Sĩ Quý cung cấp thông qua hình thứ trả lời phỏng vấn, xin nêu một số vấn đề yêu cầu Đoàn thanh tra của Cục phòng chống tham nhũng cần đi sâu kiểm tra và có kết luận cụ thể:
A/ Về tài sản đất ở của gia đình ông Phạm Sĩ Quý
Căn cứ theo Mục 2, chương II, Điều 7 của Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái ký ban hành ngày 17/9/2014 quy định:
“Điều 7. Hạn mức giao đất ở mới tại đô thị và hạn mức giao đất ở mới tại nông thôn
1. Hạn mức giao đất ở mới tại các phường
a) Đối với các thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có tên trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định là không quá 250 m2;
b) Đối với các thửa đất tại các vị trí còn lại là không quá 300 m2…”
Theo thông tin báo chí thì ông Phạm Sĩ Quý đã được cấp Giấy chứng nhận đất ở tại 3 vị trí ở phường Minh Tân của thành phố Yên Bái:
“- Theo bản kê khai tài sản của ông Quý đã được công bố công khai từ tháng 1-2017, gia đình ông Quý sở hữu một ngôi nhà tại tổ 51 phường Minh Tân (công trình cấp 3) có diện tích xây dựng 600m2 và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.
Ông Quý cũng kê khai có sở hữu một nhà tạm diện tích xây dựng 150m2, giá trị 200 triệu đồng đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu.
Ngoài ra ông còn sở hữu mảnh đất 1.000m2 trị giá 500 triệu đồng tại tổ 51 phường Minh Tân, TP Yên Bái đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trang trai diện tích 2ha giá trị 1 tỷ đồng…”
(http://tuoitre.vn/…/giam-doc-so-tai-nguyen-yen…/1340656.html )
Thông tin mà báo Tuổi trẻ đưa theo Bản kê khai không chi tiết, lý ra phải cụ thể: Ngôi nhà ở 51 phường Minh Tân có tổng diện tích xây dựng 600 m2 này nằm trên lô đất được cấp quyền sử dụng đất ở là bao nhiêu m2 ?
Điều này cũng xảy ra tương tự với ngôi nhà thứ 2 có diện tích xây dựng 150 m2 ?
Như vậy, nếu bản kê khai tài sản với Sở Tài nguyên Môi trường ông Phạm Sĩ Quý đã khai như vậy; ông Quý đã không kê khai theo đúng quy định của Chính phủ. Vì theo quy định, là quan chức, ngoài việc kê khai nhà, ông Phạm Sĩ Quý phải chịu trách nhiệm kê khai số đất ở đang được cấp quyền sử dụng ?
Phải chăng Sở TN-MT đã sai khi yêu cầu ông Phạm Sĩ Quý làm thủ tục kê khai hay do ông Phạm Sĩ Quý cố tình lờ đi khi trả lời báo chí…Trong khi ông Quý là Giám đốc cái Sở quản lý chuyên ngành này ?
Người viết bài này không ở Yên Bái nên không rõ vị trí của 2 ngôi nhà và một biệt phủ của ông Phạm Sĩ Quý nằm ở khu vực phường Minh Tân thuộc khung định mức được giao đất ở là bao nhiêu ? Nhưng căn cứ vào Mục 2 Điều 7, thì ông Phạm Sĩ Quý chỉ được cấp hạn mức quyền sử dụng đất ở từ 250-300 m2 đất ở ?
Nếu số đất ở trong các giấy tờ xác nhận quyền sử dụng đất ở của gia đình ông Phạm Sĩ Quý vượt hạn mức trên là vi phạm Quyết định 16 tức là vi phạm Luật Đất đai. Vì Quyết định 16 được “BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU, KHOẢN CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI của UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI…”
Về 2 ngôi nhà mà ông Phạm Sĩ Quý kê khai không chi tiết về diện tích đất và hình ảnh khu nhà nên không rõ lắm; còn khu biệt phủ qua hình ảnh báo chí đưa thì chắc chắn diện tích xây dựng nhà ở vượt diện tích 300 m2 ?
Không rõ trong giấy phép xây dựng và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cấp cho gia đình ông Phạm Sĩ Quý cụ thể thế nào, bằng mắt thường thì riêng khu biệt phủ này đã vi phạm Quyết định 16 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái…
Những điều này Đoàn thanh tra của Cục Phòng chống tham những phải chịu trách nhiệm thanh tra làm rõ mấy điểm sau đây:
Thứ nhất: Ông Phạm Sĩ Quý phải chịu trách nhiệm giải trình với Đoàn thanh tra của Cục Phòng chống tham những những khuất tất về số diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở vượt hạn mức do Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái quy định trong Quyết định 16 ?
Thứ 2: Với mức lương, thu nhập của ông Phạm Sĩ Quý, Đoàn thanh tra phải có trách nhiệm yêu cầu ông Phạm Sĩ Quý bạch hóa nguồn tiền để xây dựng và mua được 4 ngôi nhà và 1 ôtô…?
Nếu ông Phạm Sĩ Quý giải trình theo hướng: do tài sản của vợ kinh doanh thì lợi nhuận kinh doanh này phải được thể hiện qua báo cáo quyết toàn thuế hàng quý, hàng năm của cái công ty do bà vợ đăng ký? Khó tin một người buôn thúng bán bưng có thể tích tụ được những khoản lãi làm nên 1 biệt phủ và 4 căn nhà ?
Nếu vợ ông Phạm Sĩ Quý kinh doanh có lợi nhuận cao, có tiền mua đất xây nhà mà lại lờ các thủ tục kê khai quyết toán thuế thì đây là hành động buôn lậu, trốn thuế ?
Còn như ông Quý nói do việc ông từng gia nhập đội quân đóng giày, đánh giày ở Hà Nội từ thời sinh viên, rồi thì tiền do nuôi cá, trồng cây cảnh thì khó tin có thể tịch lũy được vài chục triệu đừng nói đến trăm triệu ?
Thứ 3: ông Phạm Sĩ Quý giải trình là số tiền xây nhà mua đất là do vay mượn trong đó có vay ngân hàng 20 tỷ VNĐ ?
Loại trừ khoản vay theo kiểu tín chấp của người thân, đối với khoản vay ngân hàng 20 tỷ VNĐ thì theo quy định của Điều 12 của Quyết định số 217/QĐ-NH1 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước ký ngày ngày 17 tháng 8 năm 1996: để vay được khoản tiền 20 tỷ trên, vợ chồng ông Phạm Sĩ Quý phải có một khối lượng tài sản thế chấp tối thiểu trên 30 tỷ VNĐ…
Thực ra các ngân hàng thương mại hiện nay mới chỉ dám cho khách hàng vay một lượng tiền bằng 1/3 giá trị tài sản thế chấp thề mà nợ xấu còn đùn ra hàng trăm ngàn tỷ không giải được ?
Chả nhẽ ông Phạm Sĩ Quý thế chấp bằng cái ghế Giám đốc Sở TN-MT…Điều khuất tất này Đoàn thanh tra phải có trách nhiệm làm sáng tỏ ?!
Tóm lại, giải trình kiểu ông Quý là tự mình đẩy mình vào tình thế: Tiến thì mắc núi mà lùi thì mắc đầm lầy khó thoát lưới pháp luật. Trừ trường hợp Đoàn thanh tra của Cục Phòng chống tham nhũng à uôm, gà mờ về nghiệp vụ hoặc thông đồng để giải thoát cho ông Phạm Sĩ Quý…thì may ra ông Quý thoát…

B. Kiến nghị:
-1.Đoàn thanh tra Cục Phòng chống tham nhũng sau khi thanh tra nếu phát hiện số lượng m2 đất ở được cấp cho gia đình ông Phạm Sĩ Quý vượt mức được quy định tại Quyết định 16 của UBND tỉnh Yên Bái thì phải yêu cầu cơ quan ký cấp giấy chứng nhận hủy, thu hồi giấy chứng nhận đã cấp vượt định mức;
-2/ Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân của ông Phạm Sĩ Quý với cương vị GĐ Sở TN-MT là sở quản lý về đất đai mà người đứng đầu lại vị phạm pháp luật về đất đai…lại có các vi phạm kể trên…
Hiện nay, thì trường nhà đất loạn lên là do bởi sự đầu cơ của những quan chức như P.S.Q; Những người dân bình thường tích cóp được tiền mua 1 căn nhà đủ ở thì thôi…Chính do bởi sự làm loạn của đám quan chức đầu trộm đuôi cướp nên những dân bình thường phải cắn răng chịu giá ảo khi mua nhà đất…
-3/ Làm rõ khoản tiền 20 tỷ VNĐ vay ngân hàng của ông Phạm Sĩ Quý đã thông tin với báo Tuổi trẻ: Ngân hàng nào đã vi phạm Quyết định 217 về việc thế chấp cho vay hay ông Phạm Sĩ Quý còn có một nguồn tài sản lớn trên 30 tỷ VNĐ nhưng đã không chịu kê khai với chính quyền như đã khai với báo Tuổi trẻ ?
Qua trả lời phỏng vấn báo Tuổi trẻ cho thấy tín hiệu ông Phạm Sĩ Quý đã tính tới bỏ ghế, bỏ chức mà chạy lấy người…chước chuồn được đúc kết trong binh pháp Tôn tử…

P.V.Đ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s