Category Archives: Ls. Đinh Thạch Bích

Tổng Hợp Tin Tức 11 Tháng 01, 2017

Luật Sư Đinh Thạch Bích

Bộ y tế vgcs buộc dân phải hiến máu. Trong khi ở Tàu có tin thiếu máu trầm trọng. Việc buộc người dân phải hiến máu có liên quan đến thiên triều của Hán ngụy vgcs?
Bộ y tế vgcs buộc dân phải hiến máu. Trong khi ở Tàu có tin thiếu máu trầm trọng. Việc buộc người dân phải hiến máu có liên quan đến thiên triều của Hán ngụy vgcs?


BLTS: Ngùơ Xờ Phờ Và Trọng Lú Tiếp Tục Sảng

Tổng Hợp Tin Tức 28 Tháng 12, 2016

Luật Sư Đinh Thạch Bích

Đinh Tấn Lực(facebook):
Đinh Tấn Lực(facebook): “Khi sinh ra không ai được chọn nhà để vào. Đồng đô-la cũng vậy. Cái đó kêu bằng thân phận được chăng?”

BLTS:Sờ Thấy Quan Tài VGCS Hoảng Và Ứng Phó Sảng

Tổng Hợp Tin Tức 07 Tháng 12, 2016

Luật Sư Đinh Thạch

Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị:
Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị:”Chúng ta không sợ nói ra khuyết điểm, tiêu cực, nhưng đồng thời cũng không cho phép ai lợi dụng đấu tranh khắc phục khuyết điểm tiêu cực để bôi nhọ, kích động, chống phá Đảng”. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.